Finanse komunalne - strona 44

Ściąga na egzamin 2

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr K. Kowalke
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

investor skier wane na rzecz aktualnych potrzeb RODZAJE: 1.ze wzgledu na podmiot:prywatne, komunalne...

Finanse-Procedura budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1428

niezbędnych warunków w kraju) 2. Przekazanie przez dysponentów części budŜetowych Ministrowi Finansów...

Zasoby samorządowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

, ulice, mosty komunalne i transport, - zaopatrzenie w wodę, wodociągi, - komunalne budownictwo...

Środowisko - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

) sposób składowania biotransformacje odpadów komunalnych i przemysłowych zastępowanie środków chemicznych preparatami...

Fizjografia planistyczna i jej cele.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1890

obszarów zieleni, przedstawienie możliwości zaopatrzenia ludności w wodę, lokalizacja usług komunalnych...

Ekonomia - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Dagmara Zuzek
 • Ekonomia
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 8484

→ swobodny przepływ osób, kapitału i finansów (np. UE) gospodarka zamknięta → brak wymiany pierwotne...