Finanse komunalne - strona 41

Wykład - podstawy finansów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Barbara Otte
  • Podstawy finansów
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1092

13.03.2010 PODSTAWY FINANSÓW Dr b. Otte Literatura obowiązkowa: Fedorowicz Z. - „Podstawy teorii...

Marketing usług - wykład.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

o rachunkowości oraz rozporządzeń Ministra Finansów z grudnia 2001 r. stanowiących akty wykonawcze do tej Ustawy...

Systemy bankowe - obligacje

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Systemy bankowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

przez Skarb Państwa; obligacje przedsiębiorstw; obligacje komunalne (emitowane przez gminy, związki gmin...

Ustrój administracji publicznej notatki

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Marian Zdyb
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 7637

Urzędu Regulacji Energetyki; - Prezes Urzędu Patentowego; - Min. Finansów: - Generalny Inspektorat...