Finanse komunalne - strona 33

Klasyfikacja majątku publicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych...

Finanse gminy - wykład

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń...

Odpady - rodzaje i charakterystyka.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1533

. ODPADY KOMUNALNE rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów...

Dioksyny i furany

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Kuczyńska
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

stałych i płynnych, a także odpadów komunalnych. Szczególnie niebezpieczne jest niekontrolowane spalanie...

Pojęcie finansów

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106

Pojęcie finansów Finanse - to proces gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych a w potocznym...

Finanse publiczne - definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1029

Finanse publiczne stanowią zespół zjawisk związanych z gromadzeniem i podziałem środków...