Finanse a pieniądz - strona 45

Zarządzanie-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • dr inż. Maria Christowa- Dobrowolska
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

się analizę zasobów ( finanse- podstawowy zasób) przeprowadzenie analizy rynku przeprowadzamy analizę...

Dług publiczny - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Dr Katarzyna Rogalińska
  • Finanse publiczne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2135

, jeśli dochody przekraczają wydatki - z nadwyżką. Szerszą miarą tego zjawiska jest wynik sektora finansów...

Prawo walutowe i prawo dewizowe

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Krzysztof Buk
  • Prawo finansowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1442

PRAWO WALUTOWE I PRAWO DEWIZOWE To ogół tych norm które dotyczą pieniądza własnego (walutowe...

Prawo finansowe

  • Prawo finansowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4228

finansową w danym państwie . Wg Bollanda: Finanse - w sensie ogólnym -są to zjawiska i procesy pieniężne. M...