Fakt społeczny - strona 31

Socjologia - hasla

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Jadwiga Sobol
  • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

antyspołeczność - czynne występowanie przeciwko społeczeństwu; zachowanie agresywne skierowane przeciwko innym ludziom lub grupom społecznym, stanowiące zagrożenie dla ich życia i mienia. Na podstawie etycznej, prawnej i społecznej oceny działań tego typu wyodrębnia się syndrom osobowości antyspo...

Historia myśli ekonomicznej - HOMER

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3136

HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ 1. PRZEDMIOT HISTORII MYŚLI EKONOMICZNEJ Zrozumienie permanentnie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej wymaga opanowania ekonomii. Jednakże dogłębne poznanie teorii ekonomii nie jest możliwe bez znajomości historii jej rozwoju. Rozwój gospodarczy rod...

Socjologia problemów społecznych

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 532
Wyświetleń: 6118

doc dotyczących socjologii problemów społecznych. Zawiera takie zagadnienia jak: koncepcja kultury warstw niższych, makrostruktury, przemoc i przestępczość młodzieży, patologia społeczna, psychologiczne teorie zachowań agresywnych, stygmaty Goffmana i mechanizmy naznaczania, teoria agresii, teor...

Geneza i rozwoj gospodarki rynkowej- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1400

GENEZA I ROZWÓJ GOSPODARKI RYNKOWEJ Dlaczego ludzie produkują i dzielą dobra? By zaspakajać swoje potrzeb. Produkujemy, bo chcemy konsumować W przeciwnym razie wszyscy zginiemy! W istocie problemy, jakich doświadczamy obecnie, są aktualne od zaledwie 10 tysięcy lat. Datują swój początek od rewolucji...