Fakt społeczny - strona 18

Rozwój socjologii jako nauki.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab Wojciech Żukowski
 • Socjologia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3752

i organiczną. Uważał, że osią socjologii powinno być zainteresowanie faktami społecznymi - czyli pewnymi...

Błąd

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

pewnego czynu, nie jest fakt społecznej naganności czynu. Błąd ma dotyczyć wyłącznie kwestii istnienia...

Teorie grupy społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1876

jest podstawowym faktem społecznym i wyjaśnia różne formy zjawisk społecznych. INTERAKCJA - takie społeczne...

Socjologia w poszukiwaniu sztuki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

zainteresowania dopiero wtedy, gdy stworzy fakt społeczny, to znaczy znajdzie odbiorcę. Również z innych względów...

Funkcje socjologi prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

Durkheim - ujmował prawo jako fakt społeczny i badał stosunki między różnymi typami prawa i formami życia...

Socjologia Termin wykład 1

 • dr Andrzej Kokiel
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2408

się socjologia Durkheim (1858-1917)- 1 zasada socjologii: fakty społeczne należy traktować jak rzeczy- fakty...

Pedagogika - pojęcia podstawowe

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 980

klasyfikacyjna, musimy dany fakt społeczny, zjawisko zakwalifikować do danego gatunku np. syndrom dziecka...