Ewolucjonizm kierunki - strona 10

Socjologia - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1687

pierwszej teorii socjologicznej - ewolucjonizm społeczny, sformułował koncepcję, że społeczeństwo...

Teoria budowy miast wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Karol Zuziak
 • Teoria budowy miast
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2667

społecznych”. Typy zmian, ewolucjonizm, teorie: dylematy formy urbanistycznej: trwała v. zmienna...

Antropologia kulturowa - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Katarzyna Barańska
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3199

, jako istota, ma te same cechy zawsze i wszędzie, a ich rozwój w różnych miejscach i czasie. EWOLUCJONIZM...

Elementy filozofii Plotyna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

. Wskaż na przedstawicieli obydwu kierunków. Benedykt SPINOZA - żył od 1632 do 1677, pochodził z rodziny...

Esencjalizm jako pogląd filozoficzny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3262

. Określany przez trzy czynniki - scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm. Program pozytywistyczny opierał...

Dynamika kultury.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

i wyspecjalizowanie funkcji ale i zdolność do integrowania danego systemu. Z ewolucjonizmu wyrosła Teoria konwergencji...

Filozofia - wykłady - Pitagoras

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Edward Jeliński
 • Filozofia
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 6503

- co jest przyczyną przemian zachodzących, jaki jest ich kierunek, czy można zaprognozować zmiany problem czasu...

Pytania na egzamin - Liberalizm

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tulejski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

demokratycznym, nowy despotyzm Spencer: ewolucjonizm i stadia rozwoju społeczeństwa, postulat państwa...