Europejska Wspólnota Węgla i Stali - strona 54

Geografia ekonomiczna - 9c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1253

przez Unię Europejską (przed Traktatem z Maastricht: Wspólnoty Europejskie), która moŜe wspierać finansowo...

Traktat amsterdamski

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

, przygotowując ramy finansowe dla działalności Wspólnot Europejskich w latach 2000-2006, przyjęła założenie...

Wyklad IV z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1071

, na mocy którego Polska stała się Państwem Członkowskim Unii Europejskiej i podlega wszelkim normom prawa...

Typy aktów wspólnotowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

członkami Jednej Komisji Wspólnot Europejskich NR 423/67/EWG, NR 6/67/EURATOM ROZPORZĄDZENIE RADY z dnia 29...

Struktura systemu integracji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

tego systemu stała się, zatem fragmentaryzacja (fragmentacja) polityki i pluralizm* W konsekwencji prowadzi...

STATUS PRAWNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1582

. STATUS PRAWNY erygowana na Wspólnotach Europejskich (WE); UE...

Wykładnia przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

: Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich - Official Journal of the European Communities - wydawany od 1967...

Polska Polityka Zagraniczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

bezpieczeństwa europejskiego przy użyciu KBWE oraz poprzez powiązania ze Wspólnotami Europejskimi i Radą Europy...

Prawo administarcyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1421

długoterminowego Wspólnoty Europejskiej (co najmniej 5 lat, stabilne i regularne źródło dochodu) wyjazd: wydalenie...

Polityka regionalna w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2485
Wyświetleń: 2912

zadecydowało przystąpienie Wielkiej Brytanii do Wspólnoty w 1973r. Stało się tak, gdyż Wielka Brytania...