Europejska Wspólnota Węgla i Stali - strona 45

Ustawodawstwo żywnościowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

. żywności. - Stały Komitet ds. Żywności, organ opiniodawczy Komisji Wspólnot Europejskich. - Rada Ministrów...

Rada Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

założycielskich Wspólnot, wykształcona pod wpływem potrzeb, stała się nadrzędną instytucją, trudną do zastąpienia...

Prawo Unii Europejskiej - notatki 4

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

miejsc w organach wspólnot europejskich, nowe zasady głosowania w Radzie UE Proklamowanie karty Praw...

Wykład - Traktat Amsterdamski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Traktat Amsterdamski Trzy lata po wejściu w życie Traktatu o Unii Europejskiej potrzebna się stała...

Ekonomika integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika integracji europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1652

rynku węgla i stali. Mechanizmy interwencyjne (regulacje dotyczące kryzysów produkcyjnych, regulacja cen...

Istota państwa-referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1911

., gdy centrum kultury greckiej stały się Ateny, filozofowie greccy nie zgłębiali już tak intensywnie przyrody...

Postanowienia traktatu z Maastricht - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

, premiera przewodzącej wówczas Radzie Wspólnot Europejskich Portugalii i przewodniczącego Komisji Jacąuesa...