Europejska Wspólnota Węgla i Stali - strona 33

Prawo Unii Europejskiej - notatki 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

i poprawy jej jakości; dostarczenie węgla i stali na rynek francuski i niemiecki oraz państw przystępujących...

Wizje globalizacji - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

Węgla i Stali, potem Wspólnego Rynku, aż po unię walutową. Towarzyszą im nowe, ponadnarodowe instytucje...

Traktaty rzymskie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

. Jeden z nich usta­nowił Europejską Wspólnotę Gospodarczą - EWG (Eu­ropean Economic Community - EEC), przemianowaną na mocy...

Trzy filary Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532

Wspól­notą Węgla i Stali, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratomem) i Wspólnotą Europejską (powstałą...

Charakterystyka Rady UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

jako Radę, bez dalszych uszczegółowień. Podobnie nazywa ją Traktat o EURATOM-ie. Przez Traktat Węgla i Stali...

Wykład - integracja po II wojnie światowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

węgla i stali wspólnemu organowi administracyjnemu- inne państwa też mogłyby się przyłączyć Na podstawie...