Europejska Wspólnota Polityczna - strona 79

Podmioty transnarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ireneusz Topolski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2527

do transnarodowych podmiotów międzynarodowych stosunków politycznych zaliczane są : 1.-korporacje transnarodowe 2.org...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zawartą w art. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Transgresje pomocniczości Dyrektywa „wodna...

Bezpieczeństwo Wewnętrzne w UE

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Ryszard Lelito
 • Bezpieczeństwo wewnetrzne w UE
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 7798

się w konflikty zbrojne 7. Powstanie i cele Europejskiej Współpracy Politycznej. Pierwszym koordynatorem polityk...

Średniowiecze i renesans

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tulejski
 • Zarys myśli politycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1085

, korzyści dla małych wspólnot (brak ingerencji) Deptanie o utartych ścieżkach (deprecjacja średniowiecza...

Integracja europejska (skrypt)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Integracja europejska
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2254

Traktatów. U podstaw legły trzy: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (zawarty...

Unia Europejska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3283

z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej...

Państwo narodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1281

Europejskiej stają się częścią systemu państwa narodowego. Państwo adaptuje do swego systemu politycznego...

Testy Polska w UE

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 4900

wszedł w życie1 listopad 1993r, nie używa się już nazwy EWG. Używa się także Wspólnoty Europejskie...