Europejska Wspólnota Polityczna - strona 65

Podział władzy w OM - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

, zagrożenia lub aktu agresji. Ocena: nie ma charakteru prawnego → charakter polityczny. Międzynarodowy...

Organy WPZiB

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Organy WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa - skład: dyrektorzy polityczni ministerstw spraw...

Intefracje - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

są także czynniki historyczne, polityczne, względy bezpieczeństwa, w tym nierozwiązane konflikty między państwami...

Funkcje nauki o polityce-egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1120

, a więc państwo to wspólnota polityczna ludzi na danym terytorium wyposażona we władzę. Pod pojęciem państwa...

Historia społeczna - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

jednak religia określała władzę. Władza polityczna miała charakter sakralny Celem tej władzy była realizacja...

ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1050

ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Źródła prawa UE dzielimy na cztery grupy, przy czym...