Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 74

Prawo gospodarcze UE - Test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1225

stanowione przez instytucje pomocnicze Wspólnoty Europejskiej Instytucje pomocnicze WE wydają opinie...

Geografia ekonomiczna - 9c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1253

przez Unię Europejską (przed Traktatem z Maastricht: Wspólnoty Europejskie), która moŜe wspierać finansowo...

Prawo Europesjkie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

Traktat z Lizbony został podpisany przez 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w dniu 13...

Integracja Europejska - wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1001

Wykład IX - 10.05.2011 Europejski Obszar Gospodarczy (01.01.1994) Polega to na tym, że kraje EFTA...

Inne ustawy - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Wspólnotę Europejską (TWE) zasada swobody przedsiębiorczości pozwala przedsiębiorcom na założenie firmy...

Historia gospodarcza - pack

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4844

Historia gospodarcza I. Historia gospodarcza powszechna 1. Periodyzacja dziejów powszechnych...

Ryzyko a ubezpieczenia -rozwinięcie tematu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1925

z nich (składka wielu rekompensuje szkody niewielu). Ubezpieczający wkłada swoje ryzyko do wspólnoty ryzyka...

Kompromis luksemburski - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

do możliwości blokady procesu decy­zyjnego. Główna rola w procesie podejmowania decyzji we Wspólnotach została...