Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 138

Wykład - Forma i typ państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 812

i organizacyjna oraz terytorialna wspólnoty państwowej, czyli nie występowanie części wykazujących znamiona...

Sprawa Głoszczuk 10

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1001

co następuje: 1. Artykuł 44 ust. 3 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami...

Prawo administracyjne szczegółowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2464

członkowskich (art. 2) Zgodnie z art. 17 Traktatu Wspólnot Europejskich obywatelstwo Unii nabywa każda osoba...

Demokracja - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

. -> We Wspólnotach Europejskich odniesienie do demokracji po raz pierwszy pojawia się w „Deklaracji w sprawie...

Źródła i kryteria więzi - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Dziurnikowska-Stefańska
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1295

się ludzi w obrębie społeczności. Rozkwit więzi zrzeszeniowej nastąpił w średniowiecznym mieście europejskim...

Kierunek pozytywistyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1981

kontynentalnych, jak Unia Europejska, wspólnot regionalnych i lokalnych o szerokiej autonomii, korporacji...