Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 101

Wykład - Trybunały

  • Uniwersytet Warszawski
  • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Trybunał Sprawiedliwości - założony w '53 roku a od '58 dla wszystkich trzech wspólnot.  pilnuje...

Dorobek prawny Unii Europejskiej

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Aleksandra Zięba
  • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1757

w zakresie zwalczania terroryzmu początek - l. 70. - Wspólnoty Europejskie - powołanie przez ministrów spraw...

Przebieg i znaczenie procesu dekolonizacji

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4480

się nawet o „europejskim cudzie gospodarczym”, zwiększenie chłonności rynków zbytu w byłych koloniach, wprowadzanie...