Energia wiązania - strona 19

Biofizyka - mnr

 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1456

. Spektroskopia fotoelektronów rentgenowskich. Ten rodzaj spektroskopii bada energię wiązań elektronów...

Notatki z wykładów - chemia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

polega głównie na źródle współdzielonych elektronów. Zarówno energia wiązań koordynacyjnych...

Histolgia i biofizyka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Histolgia i biofizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3115

(czyli od temperatury) oraz energii wiązań międzycząsteczkowych. I zasada termodynamiki - przyrost energii wewnętrznej...

Fizyka kwantowa

 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1904

promieniowania. Za słabo związany uwaŜamy ci zwi przy tym elektron, którego energia wiązania w atomie, cząsteczce...

Odpowiedzi do zagadnień z egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

-O 13. Zródła błedów w metodzie srednich termochemicznych energii wiazan. Założenie, że energia wiązań...

Zbiór wykładów prof. Zbigniewa Kąkola.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 973
Wyświetleń: 1960

Wykłady Zbigniewa Kąkola - podstawy fizyki. TematykaWielkości fizyczne, jednostkiWektory Rozkładanie wektorów na składowe Suma wektorów .Iloczyn skalarny Iloczyn wektorowy Ruch jednowymiarowyPrędkośćPrędkość...