Energia wewnętrzna - strona 30

Broń nuklearna

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

rozpadowi, a część uzyskanej energii jest tracona lub nieużyteczna (np. jako energia wewnętrzna powstałych...

Ruch płynu idealnego-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Anna Wędrychowicz
  • Mechanika płynów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

, w którym człon pierwszy przedstawia energię kinetyczną, drugi energię potencjalną ciśnienia (energię wewnętrzną...

Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział energetyki i paliw, technologi...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2534

Zestaw pytań egzaminacyjnych składa się z 439 przykładowych pozycji. Test zawiera 4 odpowiedzi. Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowi...

Materiałoznawstwo - podstawy

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • mgr inż. Anna Duda-Kękuś
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4977

swobodna (Helmholtza) F=E - TS gdzie: E- energia wewnętrzna, S - entropia • Dla stałej temperatury...

Technika cieplna

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2037

równania dla płynów uwzględniającą zmianę energii wewnętrznej płynu w wyniku różnych czynników. Równanie...

Fizyka - egzamin

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  • Fizyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 6209

TERMODYNAMIKI, ENTROPIA I JEJ SENS FIZYCZNY. I zasada termodynamiki: Zmiana energii wewnętrznej ciała lub układu...