Energia wewnętrzna - strona 29

Fizyka budowli - cz. 1

  • Politechnika Warszawska
  • dr hab. inż. Dorota Bzowska
  • Fizyka budowli
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4515

się jako współczynnik proporcjonalności w prawie fizycznym ∆E (∆Q) = c∙ m ∙ ∆t [ J• kg -1• K-1] Zmiana energii...

Materiałoznawstwo - pytania z odpowiedziami

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3108

) – sublimacja – ciało stałe przechodzi w gaz – jonizacja – gwałtowny wzrost energii wewnętrznej w wyniku...

Elektrody

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1519

, jest równa sumie energii wewnętrznej układu oraz iloczynowi jego objętości i ciśnienia. Zmiana entalpii...