Emisja zanieczyszczeń - strona 19

Zarządzanie wg norm ISO

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zarządzanie operacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2065

emisję zanieczyszczeń i zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Norma OHSAS 18001...

Globalne skutki zanieczyszczeń

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Ekologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3808

. Źródła zanieczyszczeń powietrza: Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery: 1...

Tematy na 2 kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Richert
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

kopalin i innych źródeł. Źródła emisji zanieczyszczeń: źródła punktowe: -spalanie paliw -przemysł źródła...

Ekowskaźniki

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

mogą kupować pozwolenia na bieżącą lub przyszłą emisję zanieczyszczeń bądź sprzedawać swe pozwolenia na emisję...

Opracowanie wykłady 1

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

pozwolenia na bieżącą lub przyszłą emisję zanieczyszczeń bądź sprzedawać swe pozwolenia na emisję...