Emisja papierów wartościowych - strona 9

Zarządzanie przedsiębiorstwem - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2023

przedsiębiorstwa przez drugie.Sekurytyzacja określa proces emisji papierów wartościowych, które zabezpieczone...

Leasing i formy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

podstawę opodatkowania. Przedsiębiorstwo unika kosztów emisji papierów wartościowych, które ponosiłoby...

Wykład - metoda AFN, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Joanna Świerk
 • Planowanie miast
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2422

może następnie planować uzyskanie AFN przez pożyczkę bankową, emisję papierów wartościowych lub oba te sposoby...

Pytania na egzamin część 3

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

się zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych. T 11.Ustawa o ochronie konsumentów...

System bankowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

. Natomiast podstawowy dopływ kapitału odbywa się przez emisje papierów wartościowych i przez giełdę. Bardzo istotna rolę...

Banki inwestycyjne - pojęcie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1463

finansowych obejmujących działalność związaną z emisją papierów wartościowych oraz transkacjami na rynku fuzji...