Emisja papierów wartościowych - strona 8

Polska bankowość inwestycyjna- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • prof. dr hab. Marian Żukowski
  • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

: wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych. Poza wykonywaniem czynności...

Bank Centralny. Rating

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Judyta Przyłuska
  • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

kredytu bankowego I emisji papierów wartościowych CECHA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGA EMISJA PAPIERÓW...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 8

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Witold Stanisław Gradoń
  • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

, że dana emisja papierów wartościowych zostanie objęta przez nabywców (inaczej, że znajdą się nabywcy...

Finanse i bankowość dlug

  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

do: - zaciągania zobowiązań finansowych w drodze emisji papierów wartościowych oraz zaciągania pożyczek i kredytów...