Emisja papierów wartościowych - strona 37

Angielski słówka - Management

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Język angielski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1519

issues gwarantować emisję papierów wartościowych to withdraw money podjąć (wycofać) pieniądze to write...

Sciagi

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

, zbywania i obciążania nieruchomości, udziałów lub akcji emisji papierów wartościowych przez Skarb Państwa...

Sciagaa

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1057

, zbywania i obciążania nieruchomości, udziałów lub akcji emisji papierów wartościowych przez Skarb Państwa...

Finanse publiczne i rynki finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 8855

czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych Czynności banku: a) bierne (pasywne) b...

Teoria funkcjonowania rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Urszula Ziemiańczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

finansowych. Umożliwiano uczestniczenie w emisjach papierów wartościowych oraz nabywanie członkostwa...

Rozwój bankowości w Polsce

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

Rozdział Ι Rozwój bankowości w Polsce 1.Początki polskiej bankowości Już w późnym średniowieczu pojawili się w Polsce kupcy na tyle bogaci, że obok działalności handlowej mogli zajmować się udzielaniem kredytu. Aż do XVIII wieku zasadą było jednak łączenie działalności: kredytowej z handlową. Odręb...

Podstawy makroekonomii - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 2366
Wyświetleń: 11732

papierów wartościowych (obligacje, bony skarbowe)  Zaciąganie kredytów  Sprzedaż majątku państwowego...

Finanse jednostek terytorialnych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

planowanych kredytów czy emisji papierów wartościowych. Jeśli ta opinia będzie negatywna najpewniej nikt...