Emisja papierów wartościowych - strona 31

Charakterystyka banku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 315

, środki pieniężne) wobec klienta (emisje papierów wartościowych) - Pośredniczące - bank nie występuje...

Egzamin - pytania z opracowaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Alicja Kasperowicz-Stępień
 • Finanse
Pobrań: 3836
Wyświetleń: 8029

z emisji papierów wartościowych. Następstwa deficytu: niemożność zrealizowania wszystkich wydatków...

Finansowanie Rynku Nieruchomości Ewa Siemińska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr. hab. Ewa Siemińska prof. UMK
 • Finansowanie Rynku Nieruchomości
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4998

papierów wartościowych opartych o wierzytelności zabezpieczone hipoteczne; banki uniwersalne mogą to zrobić...

Euro - wprowadzenie i zasady działania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

na finansowanie działalności gospodarczej zarówno przez zaciąganie kredytów bankowych, jak i przez emisję papierów...

Wspólna waluta - zasady działania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

na finansowanie działalności gospodarczej zarówno przez zaciąganie kredytów bankowych, jak i przez emisję papierów...

Pieniądz - System bankowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

. Wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych. Czynności wymienione w punkcie...