Emisja papierów wartościowych - strona 30

Weksle

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

przesądzają akty będące podstawą ich emisji; papiery wartościowe emitowane w serii są to papiery wartościowe...

Bankowość - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

inwestycyjnych, Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, Dokonywanie obrotu papierami...

Prawo finansowe

 • Prawo finansowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4228

- ich rodzaj - można wyróżnić pożyczki zaciągnięte w formie: kredytu bankowego emisji papierów wartościowych...

Operacje bankowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

udzielanie i potwierdzanie poręczeń wykonywanie zadań związanych z emisją papierów wartościowych na zlecenie...

Bankowość - bank centralny - Prezes NBP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
 • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2506

, a także emisje papierów wartościowych, dokonywane przez bank centralny na własny rachunek. W wyniku warunkowego...