Emisja papierów wartościowych - strona 21

Ryzyko kredytowe banku

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

, przedsiębiorstw (depozyty), banku centralnego (kredyt refinansowy) lub z emisją papierów wartościowych. Ryzyko...

Wprowadzenie spółki na giełdę

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Tomasz Banasik
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1624

niż 25 tys. euro za każdą emisję papierów wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pobiera...

Bankowość - wykłady i ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Janusz Cichy
 • Bankowość
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 12208

, emisja papierów wartościowych, rynek międzybankowy (lokaty), pożyczki, sekurytyzacja (emisja papierów...

Bankowość - modele - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

.prowadzenie rachunków własnych i klientów 8.udział w emisji papierów wartościowych i usługi w tym zakresie 9...

Bankowość - nadzór - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

rachunków własnych i klientów 8.udział w emisji papierów wartościowych i usługi w tym zakresie 9.doradztwo...

Zarządzanie ryzykiem - kolokwium

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Renata Papież
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 5327

rozumiemy, że środki pieniężne pozyskane z rynku nie tylko przez depozyty ale też przez emisję papierów...

Zarządzanie ryzykiem - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Renata Papież
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 12446

rozumiemy, że środki pieniężne pozyskane z rynku nie tylko przez depozyty ale też przez emisję papierów...

System bankowy w Polsce

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3654

poręczeń, 9) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych. Kredyty bankowe...