Emisja papierów wartościowych - strona 16

Prawo bankowe - Zezwolenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

i potwierdzanie poręczeń, 9) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, 10...

Indeksy giełdowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

rynku pierwotnego: na rynku pierwotnym następuje sprzedaż nowych emisji papierów wartościowych...

Rola państwa w ruchu okrężnym.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3122

jest emisja papierów wartościowych. Zalicza się do nich bony skarbowe i obligacje państwowe. Obligacje...

Sekurytyzacja aktywów

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2359

do tradycyjnej bankowości i wzrost zainteresowania innym źródłami pozyskiwania kapitału, np. emisją papierów...

Zagadnienia z ekonomii na zaliczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Danuta Kulpa
 • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

centralny, emisja papierów wartościowych (obligacji, weksli, bonów skarbowych), podwyższenie stopy...

Podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Danuta Kulpa
 • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

bankowe udzielane przez bank centralny, emisja papierów wartościowych (obligacji, weksli, bonów skarbowych...