Emisja papierów wartościowych - strona 10

Ekspozycja detaliczna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

w banku (depozyt, emisja papierów wartościowych banku) 2 grupa - operacje bankowe czynne - powodują spadek...

Makroekonomia- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1001

różnych podmiotów (krajowych i zagranicznych). SPOSOBY ZACIĄGANIA DŁUGU PUBLICZNEGO Emisja papierów...

Dług konwencjonalny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1589

zaciągniętych zobowiązań bezpośrednich za pomocą kredytów (pożyczek) czy emisji papierów wartościowych...

Dług publiczny państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 924

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; 4) wyprzedzające...