Embargo - strona 23

Metody zarządzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Nowoczesne metody zarządzania
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3129

, których użycie często było ograniczone embargiem lub ciasno pojętym interesem grupowym. Globalizację cechują...

Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

1.wyjaśnij różnice między pojęciem służba zagraniczna i służba dyplomatyczna 2.wymień kompetencje RB ONZ Kompetencje: Niezależne od ZO w sprawach dot. pokoju i bezpieczeństwa Opracowywanie przy pomocy Wojskowego Komitetu Sztabowego planów dot. Ustanowienia systemu regulacji zbrojeń Rozpatrywani...

Marketing międzynarodowy skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Chlipała
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 2534
Wyświetleń: 3108

. W skrajnych przypadkach możliwy jest całkowity zakaz importu (embargo) jakiegoś rodzaju towarów. W polityce...

Makroekonomia gospodarki otwartej

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Makroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3024

Łącznie oba pliki mają objętość 13 stron. W niniejszym dokumencie znajdziemy takie zagadnienia jak: gospodarka światowa, globalizacja, przedsiębiorstwo krajowe, korporacje transnarodowe, gospodarka narodowa, ugrupowanie integracyjne, transakcje debetowe, transakcje kredytowe, efekt kreacji i efe...

Historia gospodarcza - pack

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4844

Całość składa się z 5 plików, łączna liczba stron wynosi ok 110. W plikach tych zostały poruszone takie zagadnienia jak: poznański czerwiec 1956r, reformy polityki finansowej i ekonomicznej, problem rekompensaty za polski węgiel, zmiany w przemyśle po 1956 r, chemiczny przemysł, handel zagraniczny ...

Handel zagraniczny

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Handel międzynarodowy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3360

: wojna, blokada, wydarzenia katastroficzne. Akty władzy administracyjnej: embargo, zakaz transferu...

Socjologia - wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 9576

Platon, Arystoteles, Stoicy, Św. Augustyn, Tomasz z Akwinu, Nicolo Machiavelli, Tomasz Morus, A. Frycz-Modrzewski. Prekursorzy i narodziny socjologii jako nauki. G.B. Vico, C. Helvetius, C Saint-Simon, August Comte. Kierunki socjologiczne i ich przedstawiciele w XIX i XX w. H. Spencer, Ch. Booth, R...

Główne kierunki i orientacje socjologiczne

 • Socjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3528

Kierunki socjologiczne i ich przedstawiciele w XIX i XX w. Główne kierunki i orientacje socjologiczne. Notatki z socjologii, historia myśli społecznej. 33 strony notatek w formacie PDF. W treści notatek następujące pojęcia (przykładowo): równość prawa, Platon, człowiek jako istota społeczna, Arystot...