Elastyczność popytu mieszana - strona 56

Ekonomia-Sylabus

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

produkcyjnych Popyt, podaż i rynek Elastyczność cenowa i dochodowa popytu i podaży Elementy teorii wyboru...

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

% →wzrost podaży obligacji długoter. →spadek ich cen→wzrost stóp % →zakup papierów krótkoter. →wzrost popytu...

Badanie poziomu cen

 • Dr Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

rolnych Czynniki popytowe dochody ludności, prawo Engla, niska elastyczność popytu na żywność, zmiany...

Badanie poziomu cen

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

rolnych Czynniki popytowe dochody ludności, prawo Engla, niska elastyczność popytu na żywność, zmiany...

Mikroekonomia - wykład 6 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

/Determinanty decyzji cenowych. Popyt i jego elastyczność. Znajomość krzywej popytu i wskaźników elastyczności...

Metody heyrystyczne i przybliżeń

 • dr Stanisław Stańko
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

nie można więcej wytworzyć, niż urosło) Popyt charakteryzuje się niska elastycznością (jak wzrośnie cena produktu to osoby...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

czas. Cenowe- oczekiwanie aż cena osiągnie określoną wysokość Ce+ X Ce. Mieszane- inwestor pre Ipo...

Teoria neoklasyczna oraz inne teorie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1624

zależy od elastyczności popytu i podaży w obu krajach. Relatywnie większe korzyści odnosić będzie kraj...