Elastyczność popytu metoda punktowa - strona 23

Mikroekonomia - wykład 6 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

/Determinanty decyzji cenowych. Popyt i jego elastyczność. Znajomość krzywej popytu i wskaźników elastyczności...

Projektowanie produktów-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

porównywania i wyboru. Najczęściej stosuje się różne metody punktowe, w których ustala się czynniki ważne...

Ekonomia SUM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 9793

i podaż oraz czynniki je określające - Elastyczność popytu i podaży - Prawo popytu i podaży - Równowaga...

Mikroekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

równowagi rynkowej. Elastyczność popytu i podaży 1)Siłę reakcji popytu na zmianę ceny mierzymy za pomocą...

Ekonometria - wykłady, dr Jaworski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Jaworski
 • Ekonometria
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3647

charakterystyka ekonometrii. Przedmiotem ekonometrii są matematyczne i statystyczne metody analizy, prognozowania...

Zarządzane strategiczne cz 3

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

rozwiązań Myślenie alternatywne w kategoriach jeżeli tak - to ... Elastyczność, otwartość myślenia Jasne...

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

% →wzrost podaży obligacji długoter. →spadek ich cen→wzrost stóp % →zakup papierów krótkoter. →wzrost popytu...