Elastyczność popytu metoda punktowa - strona 17

Elastyczne zarządzanie produkcją

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Katarzyna Kotulska
  • Ekonomika
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1127

metodą produkcji, wymagającą dużych nakładów na etapie inwestycji, była odczuwana przez przemysł presja...

Elastyczne zarządzanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Katarzyna Kotulska
  • Ekonomika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1204

metodą produkcji, wymagającą dużych nakładów na etapie inwestycji, była odczuwana przez przemysł presja...

Mikroekonomia - cel badań

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

przy każdym poziomie ceny i innych niezmienionych warunkach. Popyt elastyczny - gdy elastyczność cenowa...