Elastyczność popytu metoda punktowa - strona 10

Strategia cen - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ratajczak-Mrozek
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1337

DECYZJI DOTYCZĄCYCH CENY * popyt (bieżący i potencjalny) * elastyczność cenowa popytu * koszty * docelowy...

MIKROekonomia SUM UEK

 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4956

wynagrodzenia za ich usługi. Wtedy funkcja podaży będzie się charakteryzowała doskonałą elastycznością. Popyt...

Paradygmatyzm racjonalności strategicznej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1792

, elastyczność) Szkoła pozycyjna - umiejętne określenie docelowej pozycji przedsiębiorstwa, potencjał...

Kolokwium-zagadnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Adam Podhorski
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1505

i ktoś tam jeszcze Pytanie o kruszce odp. merkantylizm Jakiej teorii dotyczą rozważania nad elastycznością cen i płacy...

Podstawowe zagadnienia z ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Urszula Kalina-Prasznic
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 4445

pojęcia jakim jest elastyczność cenowa popytu która oznacza procentowy stosunek zmiany popytu względem...

Ekonomia-zestawy ćwiczeń

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1029

) SKRYPT ZARYS MIKROEKONOMII str. 64. Współczynnik elastyczności dochodowej popytu obliczamy jako stosunek...

Cena jako narzędzie marketingu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Rosińska-Bukowska
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1428

: maksymalny, minimalny, sztywny) 5. Rodzaje elastyczności popytu:       popyt doskonały (cena stała...

Mikroekonomia wykłady dr Szudy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szuda
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 6097

czynników (punktowa, łukowa elastyczność) Elastyczność cenowa prostej popytu – służy do opisania reakcji...