Elastyczność popytu i podaży zadania - strona 69

Nieliniowe modele ekonometryczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

o 12%? Przyjąć, Ŝe obecna cena wynosi 35jp. 3 Zadanie 4 Oszacowano następującą funkcje popytu...

Inflacja - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2219

gospodarczym i związane było z nadwyżką globalnej podaży nad globalnym popytem (luka deflacyjna). Współcześnie...

Ćwiczenia

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Aleksandra Kurzyńska
 • Makroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1715

* głowne zadania : system podatkowy , wydatki z budżetu , oddziaływanie na system cen * wzrost obciążeń...

Ćwiczenia - dobra konsumpcyjne

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Aleksandra Kurzyńska
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

* głowne zadania : system podatkowy , wydatki z budżetu , oddziaływanie na system cen * wzrost obciążeń...

Makroekonomia - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marta Sordyl
 • Makroekonomia
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3549

ekonomiczne. Ekonomia pozytywna-ma za zadanie wyjaśnienie zjawisk ekonomicznych, jest oparta na obiektywnej...

Skrypt do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

dostosowania podaży i popytu  plan zatrudnienia  plan doskonalenia kadr  plan zastępstw  plan rozwoju...

Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 630

dostosowania podaży i popytu  plan zatrudnienia  plan doskonalenia kadr  plan zastępstw  plan rozwoju...

Zjawisko bezrobocia w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

istnieje rynek pracy, a bezrobocie wynika z dwóch zasadniczych wielkości: popytu na prace i jej podaży...

Rynek i jego elementy

Pobrań: 28
Wyświetleń: 2681

wyrózniamy: rynek sprzedawcy (przewaga popytu nad podażą); rynek nabywcy (nadwyżka podaży nad popytem) Możemy...