Elastyczność popytu i podaży zadania - strona 60

Polityka zatrudnienia-pojęcie i istota

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1652

i społecznych, zmierzająca do równoważenia podaży i popytu na pra­cę, ułatwiająca gospodarowanie zasobami pracy...

Inflacja - Wskaźniki cen

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Bartosz Fortuński
 • Makroekonomia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3304

(odnoszą się do popytu na pieniądz, który ich zdaniem jest dość stabilny). Monetaryści zakładają, że podaż...

Pojęcie monopolu naturalnego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 490

go sprzedawać tylko po niższej cenie; nabywcy muszą się dzielić na grupy o różnej elastyczności cenowej popytu...

Zagadnienie-kapitał i ziemia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

w tym samym czasie. POPYT NA USŁUGI KAPITAŁU Wartość krańcowego produktu kapitału (MVPK - marginal value...

Kapitał i ziemia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

wielkość produkcji. Jeśli popyt na produkty gałęzi wykazuje wysoką elastyczność, przewagę zyskuje pierwszy...

Kapitał i ziemia - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Julita Sokołowska
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

w tym samym czasie. POPYT NA USŁUGI KAPITAŁU Wartość krańcowego produktu kapitału (MVPK - marginal value...