Elastyczność popytu i podaży zadania - strona 48

Mierniki makroekonomiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4123

jest wypadkową działania trzech czynników: popytu inwestycyjnego, podaż oszczędności i podaży dóbr inwestycyjnych...

Logistyka dystrybucji - notatki od Kempny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Danuta Antonina Kempny
 • Logistyka dystrybucji
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5607

. Hurtownicy - rodzaje, zadania, współpraca z producentami i detalistami, stosowane rozwiązania logistyczne...

Wolny handel a protekcjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3899

:  im wyższy popyt krańcowy, tym wyższa cena;  im wyższa elastyczność cenowa, tym niższa cena; o ograniczenia...

Teoria optimum konsumenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1169

Rynek, popyt, podaż. Teoria optimum konsumenta I. Teoria użyteczności a równowaga konsumenta...

PINOP 11 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

między sprzedawców i nabywców. Podział ten jest uzależniony od elastyczności cenowej podaży i popytu. Gdy popyt...

Marketing cwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1792

Ò Zadanie 1. METODA OPARTA NA POPYCIE Stosuję się segmentację rynku a następnie przeprowadza...