Elastyczność popytu i podaży zadania - strona 43

Opracowane pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4648

z punktu widzenia składników podaży (umiejscowienia popytu) wg SNA 13. Wymień główne patologie w różnych...

Monopol pełny-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

i wielu kupujących. Założenie doskonałej informacji o rynku. KRZYWA POPYTU W WARUNKACH MONOPOLU Monopol pełny...

Model monopolu pełnego

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

i wielu kupujących. Założenie doskonałej informacji o rynku. KRZYWA POPYTU W WARUNKACH MONOPOLU Monopol pełny...

Bezrobocie-omówienie problemu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

- podaż D - popyt Stawka płac równoważąca rynek kształtuje się w punkcie przecięcia krzywej popytu D...

Makroekonomia wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 4942
Wyświetleń: 5299

na stronę popytową (popyt zmienia się w krótkim czasie, podaż w długim) Skrajni Keynesiści - (ortodoksyjni...