Elastyczność popytu i podaży zadania - strona 31

Rynki przedsiębiorstw przemysłowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

zmianę popytu, z brakiem elastyczności mamy do czynienia wówczas, jeżeli popyt jest niewrażliwy na zmiany...

Makro i mikroekonomia

 • Makroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2877

, popytu i podaży towarów żywnościowych lub wahanie się cen papierów wartościowych na giełdzie. Kategoria...

Makroekonomia - PKB, PNB

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2576

jest wypadkową działania trzech czynników: popytu inwestycyjnego, podaż oszczędności i podaży dóbr inwestycyjnych...

Ekonomika transportu - definicje

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1183

gospodarstw domowych. Cenowa elastyczność popytu. PODAŻ - kształtowana przez firmy transportowe. Ma wymiar...

Stały kurs walut

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Igor Ruda
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

popytu ze strony zagranicy, jak i cenowa elastyczność podaży towarów na eksport jest mała. Spadek kursu...

Mikroekonomia - pomoc naukowa (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

oraz warunków w jakich one przebiegają (miejsce zetknięcia się popytu z podażą) Przesłanki rozwiniętego rynku...

Monopol Pełny

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1358

i wielu kupujących. Założenie doskonałej informacji o rynku. KRZYWA POPYTU W WARUNKACH MONOPOLU Monopol pełny...

Zagadanienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 2149

od wielkości zagregowanego popytu zależy od poziomu cen zależy od nominalnej podaży pieniądza brak popranej odp...