Elastyczność popytu dochodowa - strona 77

Pytania na egzamin -czysty monopol

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

według kryterium elastyczności cenowej popytu, b. forma pobierania różnych cen za różne ilości danego dobra, c...

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

, funkcja popytu, krzywa popytu, elastyczność popytu, prawo popytu)? Określ istotę podaży oraz wskaż i omów...

Finanse SUM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2709

przychodowe. 3.2. Kategorie dochodowe. 3.3. Kategorie wydatkowo - kosztowe. 3.4. Kategorie podatkowe. 3.5...

Rynek instrumentów finansowych- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 1218

kupna sprzedaży) i elastyczność (tj. reakcja ceny na zmiany popytu i podaży- tzw. Elastyczność cenowa...

Finanse publiczne skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Robert Huterski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 4543

na pytania: Dlaczego władze zgłaszają popyt na pieniądz, co kształtuje jego wielkość? W jaki sposób popyt...