Elastyczność popytu dochodowa - strona 73

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

% →wzrost podaży obligacji długoter. →spadek ich cen→wzrost stóp % →zakup papierów krótkoter. →wzrost popytu...

Badanie poziomu cen

 • Dr Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

rolnych Czynniki popytowe dochody ludności, prawo Engla, niska elastyczność popytu na żywność, zmiany...

Badanie poziomu cen

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

rolnych Czynniki popytowe dochody ludności, prawo Engla, niska elastyczność popytu na żywność, zmiany...

Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1505

. Do przedsiebiorstwa wolnokonkurencyjneg 1)krzywa popytu na produkt monopolisty jest rownoczesnie opadajacą krzywą...

Makroekonomia wzory

 • Makroekonomia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 4284

społeczne, podatek dochodowy od osób prawnych + transfery rządowe (renty, emerytury), dochody osobiste...

Teoria neoklasyczna oraz inne teorie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1722

zależy od elastyczności popytu i podaży w obu krajach. Relatywnie większe korzyści odnosić będzie kraj...

Strategia rozwoju - fabryka mebli

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

dla przemysłu meblarskiego na lata 1998-2002 2.1. Popyt na meble i produkcja 2.2. Zabezpieczenie surowcowe 2.3...