Elastyczność popytu dochodowa - strona 67

Oligopol - konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2016

o oligopolu heterogenicznym. W oligopolu homogenicznym elastyczność mieszana popytu jest wysoka (zmierzają­ca...

Finanse publiczne - definicje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1232

obciążenia była indywidualna zdolność do ponoszenia ciężarów fiskalnych, elastyczność dochodowa popyt...

Sektory gospodarki

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

- podatek dochodowy PBgospodarstwa domowe Gospodarstwa domoweTP PGprzedsiębiostwo Podatki pośrednie: VAT...

Strategie technologiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

niż inne, - W pierwszych fazach decydująca przewaga konk. opiera się na elastyczności procesu i produktu, a w ostatnich...

Skupienie i rozproszenie przemysłu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Michał Slenczek
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

z założeń ustrojowo-ideologicznych wynikających z opcji politycznej Niedopasowanie podaży do popytu, miejsca...

Rynek pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

Popyt na prace Popyt a prace zgłaszany jest na rynku przez przedsiębiorców. W gospodarce rynkowej...

Podatki i ich podział - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1071

) 3. stabilizacyjna (stabilizowanie koniunktury gospodarczej, poprzez zmniejszanie wahań popytu...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - materiały

 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
 • mgr Łukasz Sońdka
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3612

powinien być zależny od rodzaju towarów i cenowej elastyczności popytu na towary, na które podnosi się cła na rynku...

PKB

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • dr Stanisław Dorobek
 • Makroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2842

się wskaźnikiem dochodowej elastyczności popytu, będącym relacją procentowej zmiany popytu do procentowej zmiany...