Elastyczność popytu dochodowa - strona 60

Teorie popytu konsumpcyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1757

Teorie popytu konsumpcyjnego Można wyróżnić następujące podejścia dotyczące funkcji konsumpcji: 1...

Bezrobocie makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 931

popytu na produkty hut i stoczni. Ekonomiści zajmujący się rynkiem pracy są zdania, że te różnice...

Bezrobocie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

minimalnej. Jest to jednak przedmiotem kontrowersji natury politycznej. Niedopasowanie popytu i podaży...

Specyfika i determinanty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

korzystania z niego). Wysoka jest elastyczność cenowa i dochodowa popytu na usługi finansowe. Występuje duża...

Marka - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

luksusowe) Funkcje marki: - gwarantuje większą zyskowność sprzedaży - obniża elastyczność cenową popytu...

Ściaga

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

. Elastyczność łukowa dotyczy odcinka (segmentu) krzywej popytu, natomiast elastyczność punktowa odnosi...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Adam Włodarczyk
 • Weterynaria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

- oznacza pragnienie nabycia określonego dobra nie poparte możliwościami dochodowymi. popyt indywidualny...

Makroekonomia- wykład 13

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232

i antyinflacyjnej Rodzaje podatków Ze względu na przedmiot opodatkowania dochodowe majątkowe konsumpcyjne Ze względu...