Elastyczność popytu dochodowa - strona 56

Parytet siły roboczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1715

wrażliwości popytu na zmianę stopy procentowej, czyli doskonałej elastyczności popytu w stosunku do stóp...

Ćwiczenia

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Aleksandra Kurzyńska
 • Makroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1701

wielkość DN określa wielkość popytu na towar - Ujęcie popytowe: - …… przez Johna Maynarda Keynesa - główna...

Ćwiczenia - dobra konsumpcyjne

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Aleksandra Kurzyńska
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

wielkość DN określa wielkość popytu na towar - Ujęcie popytowe: - …… przez Johna Maynarda Keynesa - główna...

Elastyczne zarządzanie produkcją

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1029

). Najważniejszą cechą ESP jest elastyczność, polegająca na zdolności dostosowywania, do zmieniających się warunków...

Elastyczne zarządzanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197

). Najważniejszą cechą ESP jest elastyczność, polegająca na zdolności dostosowywania, do zmieniających się warunków...

Podatki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

- ma charakter liniowy, tzn. stopa podatku dochodowego płaconego od zysku brutto jest jednakowa...

Ekonomika transportu - test 30

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

elastyczności cenowej popytu na pasażerskie przewozy kolejowe zawiera w sobie informację: a). na ile popyt...

Zadania z kolokwium zaliczeniowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1029

. Szt. , x1- dochód , x2- cena Obliczyć cenową elastyczność popytu w sytuacji, gdy rower wzrośnie z 400...

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4284

dochodowi. Czynniki wpływające na wzrost popytu globalnego: Wzrost eksportu, Wzrost wydatków państwa...

Model AD-AS - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2653

dochodowa popytu na pieniądz Teraz przejdźmy do pojęcia podaży. Stronę podaży w gospodarce reprezentują...