Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 62

Teoria produkcji

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1176

maksymalizując zyski bądź minimalizując straty. Przychód marginalny - funkcja popytu, ale najczęściej...

Zagadnienia na testy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1155

utargu i kosztów wytwarzania 7. Wskaźnik elastyczności popytu Ed>l, to popyt jest; A/ doskonale sztywny B...

Skrypt - pojęcia ekonomiczne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 504

, że każde przedsiębiorstwo swoje wydatki czyli koszty pokrywa z własnych przychodów. Zasada ta uwzględnia...

Controlling - Koordynowanie

 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
 • dr Marek Rutkowski
 • Controlling
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1967

organizacyjnych, budowa budżetów i systemu wskaźników, mierzeni i ocena takich jakości jak: przychody- nakłady...

Rynki kapitału-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

on prawu malejących przychodów. Prawo to mówi, że wraz ze wzrostem zaangażowania dodatkowych czynników...