Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 60

Teoria kosztów-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

, czy przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk, czy minimalizuje stratę należy porównać wysokość przychodów przeciętnych...

Teoria kosztów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

, czy przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk, czy minimalizuje stratę należy porównać wysokość przychodów przeciętnych...

Strategia cen - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ratajczak-Mrozek
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1344

DECYZJI DOTYCZĄCYCH CENY * popyt (bieżący i potencjalny) * elastyczność cenowa popytu * koszty * docelowy...

Polityka pieniężna wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4494

wynika z faktu, iż przychody i wydatki wypadają w różnym czasie i w różnej wysokości, czyli nie pokrywają...

Dystrybucja i promocja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861

się przedsiębiorstwa z rynkiem, który ma się przyczynić do zwiększenia popytu na wyroby przedsiębiorstwa i zmniejszenia...

Finanse definicje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1673

się dwa podstawowe rodzaje pieniężnych przychodów i wydatków:Rynkowe i Nierynkowe  Cechami charakterystycznymi...

Analiza CVP- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

sprzedaży. Zyski obliczane na podstawie rachunku kosztów zmiennych. Funkcje całkowitych kosztów i przychodów...

Teoria funkcjonowania rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Urszula Ziemiańczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

z przychodami krańcowymi, które są zarazem równe cenie. Zysk rozumiany jako nadwyżka uzyskiwana ze sprzedaży...