Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 54

Typy deccyzji konsumenckich - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Agata Barbara Małysa-Kaleta
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

A. W punkcie C elastyczność dochodowa popytu jest bliska Zero, podobnie jak na linii A. Natomiast na linii D...

Wykłady z finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 3192

i wydatków, przychodów i rozchodów Przychody -kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, prywatyzacja...

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

zaciąganie kredytów Rachunek wyników. Przychody, koszty i zyski. Przychody ze sprzedaży Koszty uzyskania...

Mikroekonomia - definicja mikroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

transakcji między sprzedawcami (podaż), a nabywcami (popyt). Podmioty rynku: -przedsiębiorstwa (p.gospodarcze...

Biznes plan - spółka akcyjna

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2863

obniżenia przychodów ze sprzedaży. W przypadku takiego popytu obniżenie ceny nie ma większego znaczenia...