Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 53

Finanse przedsiębiorstw (83 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3332

jest przewidywany na dzień sporządzania bilansu okres korzystania z danego składnika dla celów osiągania przychodu...

Polityka gospodarcza

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 252
Wyświetleń: 6356

obrazuje sytuację, w której przychody ze sprzedaży pokrywają koszty stałe i koszty zmienne przedsiębiorstwa...

Ekonomia wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3164

wzrostu - stopa wzrostu kapitału równa się stopie wzrostu siły roboczej - stałe przychody względem skali...

Test 11- Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 966

) fiskalną, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. Jeśli wydatki rządowe i przychody z podatków...

Ekonomia-Test 11

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721

) fiskalną, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. Jeśli wydatki rządowe i przychody z podatków...

Zarządzanie relacjami z klientami

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Anna Pietruszka-Ortyl
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1176

% przychodów Stali klienci przynoszą do 90% dochodu 2% przesunięcie klientów z grupy potencjalnych do klientów...

Zadania publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

popyt na dany towar to przedsiębiorstwa obniżają cenę, a monopol nie obniża cen tylko ogranicza...