Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 42

Ekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 2555

przedsiębiorstwa b. zawiera przychody uzyskiwane ze sprzedaŜy dóbr (bądź usług), a takŜe przychody z działalności...

Makroekonomia - zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Radosław Kurach
 • Makroekonomia
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 6559

produkcji krajowej; wskutek załamania się popytu pojawia się nadprodukcja towarów; przedsiębiorstwa...

Ekonomia-ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku. Produkcja będzie zależna od kosztów produkcji i przychodów...

Strategie cenowe - wykład UMK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 875
Wyświetleń: 5068

- pozwala określić wielkość przychodów ze sprzedaży. Redystrybucyjna - jest narzędziem podziału dóbr i usług...

Makroekonomia - megapack, dr Kieniewicz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 7098
Wyświetleń: 21329

okrężnego. Źródła przychodu państwa: Podatki bezpośrednie (Td) - nakładane na dochody - nakładane na płace...

Określenie inwestowania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

, informacje o planowanych kosztach i przychodach , wielkość i strukturę źródeł finansowania inwestycji...