Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 40

Podatki - wykłady

 • System podatkowy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3591

przedsiębiorstw mających siedzibę za granicą. Przychody te są opodatkowane stawką 20%. Jednostka gospodarcza...

Biznes plan - kosmetyki

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1652

przychodów ze sprzedaży kosmetyki kolorowej w przychodach ze sprzedaży ogółem obniża się. Strategią Spółki...

Rozwój firmy Gadu Gadu SA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Misiołek
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3570

reklamowe i telekomunikacyjne. Najważniejszym źródłem przychodów pozostaje reklama świadczona poprzez...

Ekonomia - Teorie popytu

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

popytu (elementy rynku: cena, popyt, podaż, elastyczność, cenowe równoważenie rynku, dobra Giffena...

Planowanie produkcji- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1708

przychodów przedsiębiorstwa. Z tego powodu musi uwzględniać wymagania wszystkich tworzonych planów: planu...

Mikroekonomia ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3465

reaguje na zmiany odpowiednich cen Elastyczność popytu - pojęcie znajdujące zastosowanie do rozróżnienia...

Pytania do egzaminu ekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Danuta Kulpa
 • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1645

każdego państwa? 5. Popyt i podaż. Cena jako czynnik kształtujący popyt i podaż. Elastyczność cenowa...

Koszty, popyt i podaż na pracę

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064

produkt pracy. Kiedy pojawiają się skutki prawa malejących przychodów krańcowy produkt pracy spada a SMC...