Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 40

Podatki - wykłady

 • System podatkowy
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3633

przedsiębiorstw mających siedzibę za granicą. Przychody te są opodatkowane stawką 20%. Jednostka gospodarcza...

Biznes plan - kosmetyki

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1673

przychodów ze sprzedaży kosmetyki kolorowej w przychodach ze sprzedaży ogółem obniża się. Strategią Spółki...

Rozwój firmy Gadu Gadu SA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Misiołek
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3584

reklamowe i telekomunikacyjne. Najważniejszym źródłem przychodów pozostaje reklama świadczona poprzez...

Ekonomia - Teorie popytu

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1281

popytu (elementy rynku: cena, popyt, podaż, elastyczność, cenowe równoważenie rynku, dobra Giffena...

Planowanie produkcji- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1883

przychodów przedsiębiorstwa. Z tego powodu musi uwzględniać wymagania wszystkich tworzonych planów: planu...

Mikroekonomia ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3486

reaguje na zmiany odpowiednich cen Elastyczność popytu - pojęcie znajdujące zastosowanie do rozróżnienia...

Pytania do egzaminu ekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Danuta Kulpa
 • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1680

każdego państwa? 5. Popyt i podaż. Cena jako czynnik kształtujący popyt i podaż. Elastyczność cenowa...

Koszty, popyt i podaż na pracę

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

produkt pracy. Kiedy pojawiają się skutki prawa malejących przychodów krańcowy produkt pracy spada a SMC...