Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 30

Mikroekonomia - wykład 3 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

na zmianę czynnika wywołującego tę zmianę określamy mianem elastyczności popytu. Możemy mówić...

Analiza wskaźnikowa firmy cukierniczej

 • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
 • dr Zdzisław Zasada
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1274

przychody ze sprzedaży kształtują się na równym poziomie. Oprócz opłat firma otrzymuje dotacje z Urzędu...

Metody planowania w logistyce

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3689

. Strategia finansowa. Zaplanować we współpracy z pionem sprzedaży wzrost przychodu ze sprzedaży w ciągu 3...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1085

, prawo malejących przychodów, koszt alternatywny Własność, pojęcie własności, klasyfikacja własności...

Analiza sytuacji majątkowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

- wielkość przychodów ze sprzedaży, przy której pokryte są koszty całkowite (S=KC), a więc zysk...