Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 73

Zarządzanie marketingiem

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Marketing
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1498

ekonomii: układ trzech zmiennych: podaży, popytu i ceny; całokształt warunków transakcji sprzedaży...

Sempach - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1834

oraz od udziału tego handlu w PKB. Cenowe (nominalne) TOT jest to relacja względnych zmian cen towarów...

Analiza SPACE - omówienie

 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

cen wyrobów - bariery wejścia na rynek - intensywność konkurencji - elastyczność cenowa popytu 4. Siłę...

Marketing zakupu-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

elastyczności cenowej popytu, oraz analizę cyklu życia nabywanych dóbr. Ad. 3.) Wybór źródła zaopatrzenia...

Wskaźnik rotacji konsumentów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Agnieszka Ociepa
 • Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1736

korzystających z naszych usług. Ponadto poziom tego wskaźnika ściśle wiąże się z elastycznością cenową popytu...

Makro - ściągi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3892

jej szukać. Na rynku pracy występuje niedopasowanie pomiędzy podażą, a popytem na pracę (brak potrzebnych...

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

% →wzrost podaży obligacji długoter. →spadek ich cen→wzrost stóp % →zakup papierów krótkoter. →wzrost popytu...